Επιστροφές

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν αποδέχεται επιστροφές προϊόντων, εκτός αν αποδειχθούν ελαττωματικά. Μετά από συνεννόηση με την εταιρία μας και αφού αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό, τότε το κόστος επιστροφής θα επιβαρύνει την εταιρεία μας.

Αλλαγές

Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής ή αντικατάστασης του προϊόντος αν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος (π.χ. ελάττωμα). Οι επιστροφές ή οι αλλαγές θα γίνονται δεκτές εφόσον έχει προηγηθεί επικοινωνία με την εταιρεία μας. Για την εκ νέου αποστολή προϊόντος, ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής που ανέρχεται στα 5 ευρώ.

Επίλυση Διαφορών

Με βάση τον Κανονισμό 524/2013, σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί μετά από επικοινωνία με εμάς ή αν θέλετε να κάνετε κάποια καταγγελία μπορείτε να προσφύγετε σε διαδικασία ADR (Alternative Dispute Resolution) μέσω της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ODR (Online Dispute Resolution) στο link https://webgate.ec.europa.eu/odr